Goedkoper dan in de winkel

Hoe verloopt een oogtest bij kinderen?

De gezondheid van je kind is natuurlijk belangrijk. De gezondheid van hun ogen hoort daar ook bij. Zodra kinderen leren om kleuren en vormen te herkennen en alles om zich heen te zien is het goed om er zeker van te zijn dat ze goed kunnen zien. Daarom is het zo belangrijk om vanaf jonge leeftijd regelmatig (elke twee jaar) de ogen van je kinderen te laten testen.

Wat gebeurt er tijdens een oogtest bij een kind?

Een oogtest voor kinderen is bijna hetzelfde als een oogtest voor volwassenen. Hoewel alle oogtesten kunnen verschillen (dit is onder andere afhankelijk van je gezondheid), bestaat een oogtest voor kinderen doorgaans uit de volgende onderdelen:


Een pupilreflextest (voor jonge kinderen)

De pupiltest gebeurt vaak bij baby's. De oogarts schijnt met een lampje in de ogen van de baby om te kijken hoe de pupillen reageren op licht.

Burghardt visuskaart

Deze naam komt je misschien niet meteen bekend voor, maar het is de kinderversie van de bekende letterkaart. Als je kind te jong is om letters te lezen, dan worden makkelijk te benoemen plaatjes of symbolen gebruikt. Bijvoorbeeld een huis, kat of een auto. Iets wat een kind zelf kan benoemen.


Een oogtest kan soms spannend zijn voor een kind. Een kind kan het idee hebben dat het hetzelfde is als naar de huisarts of tandarts gaan. Door het gebruik van plaatjes en symbolen wordt de oogtest wat leuker en luchtiger gemaakt. Je kind zal worden gevraagd om aan te geven wat hij of zij ziet op de kaart, zodat de oogarts een goed beeld krijgt van het zicht van je kind. Het is belangrijk om je kind duidelijk te maken dat er bij een oogtest geen goed of fout antwoord is.

Kleurenblindheidstest

Een kleurenblindheidstest is om te kijken of je kind misschien kleurenblind is. Deze test is heel eenvoudig: je kind wordt gevraagd om aan te geven welk nummer of symbool het ziet op een afbeelding met verschillende gekleurde stippen.

Onderzoek oogspieren

De oogarts zal ook de oogspieren van je kind onderzoeken. Tijdens dit deel van het onderzoek laat de oogarts je kind een object zien vanuit verschillende hoeken (zoals van boven, van beneden, van links, van rechts en ertussenin).

Refractietest

Een refractietest is ontwikkeld om te kijken of je kind een bril nodig heeft. Tijdens de test moet je kind naar een letterkaart kijken. Er worden dan steeds lenzen met een andere sterkte voor het oog geplaatst. De oogarts zal dan steeds bij elke lens aan je kind vragen of de kaart beter te zien is of juist slechter. Ook kijkt een oogarts met een lamp in het oog bij een refractietest. Soms zal je kind eerst oogdruppels moeten gebruiken voor deze refractietest. Deze oogdruppels helpen om de pupil wijder te maken, waardoor de oogarts het oog beter kan bekijken.

Wanneer heeft een kind een oogtest nodig?

De eerste oogtest wordt vaak al heel vroeg uitgevoerd, namelijk als je kind een baby is. Een echte oogtest gebeurt doorgaans als je kind drie jaar is bij een bezoek aan het consultatiebureau. Ook tijdens het laatste bezoek aan het consultatiebureau worden de ogen van je kind getest. Wij raden aan om vervolgens door te blijven gaan met het regelmatig laten checken van de ogen van je kind bij de oogarts of opticien. Het is namelijk goed om al op jonge leeftijd met deze routine te beginnen. En je houdt op die manier de gezondheid van de ogen van je kind goed in de gaten.

Tekenen dat je kind een oogtest nodig heeft

Behalve de leeftijd van je kind zijn er nog andere factoren die erop kunnen wijzen dat je kind naar de oogarts of opticien moet. Sommige kleine tekens kunnen er namelijk op duiden dat je kind niet goed ziet. Deze tekens zijn makkelijk te herkennen:

• De ogen kijken niet in dezelfde richting.

• Je kind klaagt over hoofdpijn of pijnlijke ogen.

• Je kind moet dichtbij de tv zitten of een boek heel dichtbij houden om alles goed te kunnen zien.

• Je kind heeft moeite om zijn/haar bewegingen te coördineren.

• Je kind is heel onhandig.

• Je kind wrijft altijd in zijn/haar ogen.

Oogafwijkingen bij kinderen

Het is heel belangrijk om het zicht en de ooggezondheid van je kind goed in de gaten te houden. Hoe goed je kind kan zien heeft invloed op hun hele leven: hoe ze presteren op school, tijdens het sporten en hoe zelfverzekerd ze zich voelen. Net als bij volwassenen kan een oogaandoening bij een kind zo geleidelijk ontstaan dit deze lange tijd onopgemerkt blijft. Daarom is het zo belangrijk om regelmatig de ogen te laten testen. Bijziendheid bij kinderen wordt vaak vastgesteld als ze tussen de zes en twaalf jaar oud zijn.


Oogafwijkingen die bij kinderen kunnen voorkomen zijn:


• Aangeboren staar - wanneer je kind vanaf de geboorte een troebele ooglens heeft

• Een lui oog - wanneer een oog zich niet goed ontwikkelt

• Scheelzien (strabismus) - wanneer de ogen niet op hetzelfde punt gericht zijn

Bijziendheid (myopie) - wanneer je kind moeite heeft om objecten in de verte te zien

• Verziendheid (hyperopie) - wanneer je kind moeite heeft om objecten van dichtbij te zien

Astigmatisme - wanneer de vorm van het oog ovaal is in plaats van rond

• Kleurenblindheid - wanneer je kind moeite heeft om kleuren te zien of om kleuren van elkaar te onderscheiden

Hoe zorg je ervoor dat de oogtest prettig verloopt voor je kind

Voor de eerste keer een oogtest krijgen kan voor een kind -net zoals elk medisch onderzoek- heel spannend zijn. Daarom hebben we enkele tips verzameld om ervoor te zorgen dat de oogtest prettig verloopt voor je kind:

1. Je mag natuurlijk bij je kind blijven tijdens de test.

2. Vertel je kind dat er geen fout of goed antwoord is. Het is belangrijk dat ze eerlijk zijn over wat ze kunnen zien.

3. Als je kind niet helemaal snapt wat er wordt gevraagd, vraag dan de oogarts of opticien om alles nogmaals goed uit te leggen.

4. Leg de hierboven beschreven stappen uit aan je kind voordat je naar de opticien of oogarts gaat, zodat hij/zij weet wat er gaat gebeuren.

BETAALMOGELIJKHEDEN