Gratis ELITE proeflenzen Bestel nu

Privacybeleid

Met dit privacybeleid informeren wij, Vision Direct B.V. en Vision Dispensing Ltd, beide onderdeel van Essilor International, over welke persoonlijke gegevens of data we verzamelen bij het bezoeken van onze website of het gebruiken van onze diensten, waarom we deze data verzamelen en wat we ermee doen. Met persoonlijke gegevens of data bedoelen we alle informatie gerelateerd aan jou als persoon, zoals je naam en contactgegevens zoals je adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gelieve de tijd de nemen om dit Privacybeleid nauwkeurig door te nemen. Het is erg belangrijk om te weten op welke manier jouw persoonlijke data gebruikt wordt en hoe we jouw privacy garanderen. Moest je vragen hebben omtrent dit Privacybeleid, gelieve contact op te nemen met:

Contactgegevens Vision Direct: Vision Direct, Antwoordnummer 42028, 1020 VB, Amsterdam, tel.: 020 635 2310

Onze Data Protection Officer: Stephane Larrier, Essilor International, 147, Rue de Paris – F-94220 Charenton Le Pont

Data die we gebruiken bij het bezoeken van onze website

Bij het bezoeken van onze website verzamelen en bewaren we automatisch data van jou in onze server logs en in cookies, kleine bestanden die we naar jouw computer sturen bij het bezoeken van onze website.

Met deze data kunnen we je niet regelrecht identificeren, maar bestaat wel uit data die gerelateerd is aan je zoekgedrag op onze website. Dit houdt bijvoorbeeld de pagina’s in die je bezocht hebt, de datum en tijd je deze pagina’s bezocht hebt, je zoektermen, informatie van je laptop, computer, mobiele telefoon, tablet (zoals hardware model, versie van het operating system, unieke device identifier, Internetprotocol-adres, hardware settings, browser type en browser taal), de datum en tijd van jouw verzoek en referral URL.

Het doorgeven van jouw persoonlijke data is niet verplicht bij het bezoeken van onze website. Je kan dus de cookies weigeren door je browser al naargelang in te stellen. Voor meer info hierover verwijzen we je naar de ‘Help-sectie’ van je browser. Het is niet verplicht om cookies te accepteren, maar het weigeren van cookies zal het navigeren van de website bemoeilijken en ervoor zorgen dat bepaalde delen van de website niet toegankelijk zijn.

Data die bewaard wordt bij het inschrijven op de nieuwsbrief of bij het plaatsen van een bestelling

Om van bepaalde diensten op onze website te genieten, is het vereist om jezelf in te schrijven. Als je hiervan gebruik wil maken, zal er gevraagd worden om persoonlijke data te verlenen. We vertrouwen erop dat deze data correct is en door jou wordt aangepast indien nodig. Indien je onjuiste data verleent of niet aanpast indien nodig, kunnen we je de toegang tot bepaalde diensten weigeren.

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met bedrijven buiten Vision Direct. Vision Direct behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van klanten te delen met elk entiteitslid van de Essilor International Group.

We verzamelen persoonlijke data in volgende categorieën:

 • Identificatie data. Dit houdt volgende zaken in: naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, login en wachtwoord en zal ook gegevens inhouden omtrent aankopen die je bij ons gedaan hebt (inclusief parameters die je ingediend hebt of voorschrift(en) die je ons doorgestuurd hebt).
 • Financiële data. Met Financiële data bedoelen we je kredietkaart- of betaalkaartgegevens. Kaartgegevens worden rechtstreeks naar de betaalprovider gestuurd door een éénrichtings-geëncrypteerd token zodat wij de betaling kunnen voldoen. Dit token kan niet gebruikt worden om jouw kaartgegevens te achterhalen.
 • IT data. Dit houdt gegevens in die gerelateerd zijn aan je zoekgedrag op de website, zoals de pagina’s die je bezocht hebt, de datum en tijd dat je de pagina’s bezocht hebt, je zoektermen, gegevens over je apparaat (hardware model, versie van het operating system, unieke device identifier, Internetprotocol-adres, hardware settings, browser type en browser taal), de datum en tijd van jouw verzoek en referral URL. We houden ook bij hoe je de website gebruikt, zoals muisklikken en navigatie om de klantenervaring te verbeteren.

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen

We gebruiken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de opgestelde wetten en regelgeving. Je persoonlijke gegevens worden sporadisch gebruikt omdat de wet en regelgeving dit verzoekt. In geen geval maken we een beslissing die enkel gebaseerd is op automatische processen die een effect hebben op jezelf of jou beïnvloeden.

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor volgende processen:

 • We gebruiken jouw persoonlijke gegevens om de levering te voorzien van producten die je bij ons gekocht hebt, je te informeren over je bestelling, herinneringen te versturen, het proces van het herbestellen van producten, terugzendingen te verwerken en jouw account te onderhouden en je te contacteren indien een product teruggeroepen wordt. Dit proces is gebaseerd op de overeenkomst die onderling aangegaan is.
 • We gebruiken je financiële gegevens om betalingen en terugbetalingen te verzorgen, als ook het bewaren van informatie die nodig is om in lijn te zijn met de regelgeving omtrent belastingen.
 • We gebruiken je IT-gegevens om de ervaring op onze website te verbeteren, fouten en bugs op de website op te sporen, de impact na te gaan van veranderingen op de website die we doorvoeren en het analyseren en verbeteren van de ervaring op de website. Dit proces is gegrond op oprechte interesse.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Hieronder kan je nagaan hoelang we persoonlijke data bewaren:

Soort van gegevens Bewaartijd
Identificatie gegevens 10 jaar vanaf transactie
Financiële gegevens 10 jaar vanaf transactie
IT-gegevens 12 jaar vanaf transactie

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

We hebben een aantal maatregelen in plaats om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Deze houden, zonder beperking, volgende in:

 • We implementeren en behouden strikte technische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en beveiligd bewaard worden.
 • We implementeren en behouden beperkingen tot de toegang, gebruik en verspreiden van jouw persoonlijke gegevens.
 • Het is verplicht dat alle medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, een overeenkomst tot het niet delen van deze gegevens, ondertekend hebben. Dit houdt in dat deze medewerkers zich ertoe verbinden om alle regelgeving van ons databeleid op te volgen.
 • We vereisen dat alle bedrijfspartners en derden die diensten aanbieden en waarmee we mogelijk persoonlijke gegevens delen, zich ertoe verbinden om alle regelgeving van ons databeleid opvolgen.
 • We bieden training aan omtrent gegevens en privacy op regelmatige basis aan werknemers en derden die toegang hebben tot persoonlijke gegevens.

Wat zijn je rechten

Onder de wetten en regelgeving omtrent databescherming, heb je het recht om:

 • Je persoonlijke data te bekijken, aan te passen en/of te schrappen;
 • Het bezit van persoonlijke data aan te tekenen;
 • Ons te melden dat je geen marketinginformatie wenst te ontvangen;
 • In bepaalde omstandigheden, je gegevens op jouw verzoek te laten doorsturen naar derden:
 • Om de goedkeuring om je persoonlijke gegevens te gebruiken, aan te passen, zonder dat dit een effect heeft op de toestemming die je gaf voor de opzegging.

We vinden het erg belangrijk dat je weet wat je rechten zijn. Voor meer info kan je ons altijd contacteren (zie contactgegevens bovenaan het Privacybeleid). Gelieve ons volgende informatie door te sturen zodat wij je verzoek kunnen behandelen:

 • Je naam en achternaam en een foto van je identiteitskaart (of paspoort of rijbewijs) en een adresbewijs
 • Jouw specifiek verzoek (dus de rechten die jij wil uitvoeren)
 • De datum van het verzenden en je handtekening (als je deze per post verstuurt)

Indien je niet tevreden bent met het antwoord dat je van ons gekregen hebt na het indienen van je verzoek, kan je altijd een klacht indienen over het verwerken van je persoonlijke gegevens bij de databescherming.

Aanpassingen van ons Privacybeleid

We bekijken ons privacybeleid regelmatig om te voldoen aan nieuwe wetten en regelgeving omtrent databescherming. Indien aanpassingen nodig zijn, zal dit je rechten niet wijzigen.