Zorgverzekering

Mocht je aanvullende zorgverzekering dekking bieden voor contactlenzen, dan kan je met een gerust hart bij ons je lenzen bestellen. Aangezien Vision Direct officieel door de verzekeraars erkend is, kan je je declaratie doen door eenvoudig je Vision Direct-factuur op te sturen naar je zorgverzekeraar. De factuur kan je terugvinden en zélf uitprinten wanneer je inlogt op je account via de website en onder 'Bestellingen' kijkt. Klik op een bestelling en selecteer afdrukken. Onze klantenservice kan je ook de factuur van een bestelling opsturen.

Onze AGB-Code: 76-088859

Door deze AGB-Code zijn wij door verzekeraars officieel erkend als leverancier van contactlenzen en kan je dus een teruggave krijgen.

Meer informatie over de AGB-Code, vind je hier.

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

De AGB-registratie is al ruim voor het ontstaan van Vektis (in 1993) opgezet. Hiermee wordt een uniforme registratie van zorgaanbiedergegevens geboden aan de zorgverzekeraars. Tot 1 juli 2007 werden de gegevens van de zorgverleners en praktijken door de zorgverzekeraars aangeleverd en beheerd in het AGB-register. Vanaf 1 juli 2007 is het beheer gecentraliseerd en kunnen de zorgverleners zelf een AGB-code aanvragen met behulp van de formulieren op deze site. Ook het doorgeven van aanpassingen in de bestaande registraties is nu centraal geregeld via 0900-agbcode (0900-2422633, 10 cent per minuut).

Waaruit bestaat AGB-zorgverleners?

De registratie omvat naast de NAW-gegevens van zorgverleners ook informatie over praktijkvoering, praktijkgegevens en bevoegdheid. Binnen de registratie wordt onderscheid gemaakt tussen zorgverleners, praktijken en instellingen. Deze gegevens kunnen onderling worden gekoppeld, zodat zichtbaar is welke zorgverleners in welke praktijk/instelling werkzaam zijn. Het koppelen van praktijken aan instellingen (vice versa) is niet mogelijk.

Waarvoor wordt de AGB-code gebruikt?

Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.

Welke gegevens staan in AGB?


In AGB worden diverse gegevens vastgelegd. Hieronder is per gegevensgroep globaal aangegeven om welke gegevens het gaat.

Zorgverleners
De zorgverlenersgegevens omvatten de algemene correspondentiegegevens en informatie over de bevoegdheid. Per zorgverlener is er één AGB-code. Enkele gegevens die worden vastgelegd, zijn:

• Naam

• Algemene persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht)

• Correspondentieadres

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Nadere Specialisatie (bijv. Cardiologie binnen de groep medisch specialisten)

• Datum bevoegd

• Aanvangsdatum

Let op: de gegevens op je factuur moeten compleet overeenkomen met de gegevens die bij je zorgverzekeraar bekend zijn.

Factuur printen voor de zorgverzekeraar?

De factuur kan je terugvinden en zélf uitprinten wanneer je inlogt op je account via de website en onder "Bestellingen" kijkt. Onze klantenservice kan je ook de factuur van een bestelling opsturen.